Depasirea diferentelor – Structura integrata de afaceri si servicii in regiunea Silistra-Calarasi
Romana Bulgara Engleza

Asistență pentru organizarea de instruire

Planificare strategică

Serviciul are ca scop sprijinirea companiilor din regiunea de frontieră pentru a-și îmbunătăți adaptabilitatea la schimbările rapide ale mediului de afaceri, prin furnizarea de cunoștințele și aptitudinile necesare pentru planificarea strategică eficientă și de succes a companiei. Este un proces de stabilire a obiectivelor pe termen lung ale organizației, dezvoltarea și selectarea unei strategii pentru a le atinge. Prin acest serviciu firmele client vor dobândi abilitățile necesare pentru a dezvolta și implementa o abordare structurată a activităților de planificare ale companiei, care permite organizației să răspundă schimbărilor inevitabile și singură să-și formeaze viitorul.
Punerea în practică a acestui serviciu include: Elaborarea unui plan de punere în aplicare a instruirii practice; Realizarea anunțurilor pentru beneficiarii interesați; Întocmire grupei de curs; Selecție celor mai buni specialiști și formatori pentru a efectua formarea; Realizarea programului și stabilirea metodelor de formare; Stabilirea locației adecvate pentru formare; Instruirea practică și certificare pentru cursul de formare. Pentru a răspunde nevoilor specifice de formare ale regiunii instruirea se poate efectua în limba engleză, bulgară și/sau română. De instruire a fost adaptat pentru zona de frontieră și a nivelului de conștientizare a elevilor cu privire la acest subiect. Instruirea trebuie să se facă ținând cont de specificul regiunii și de nivelul de cunoștințe ale grupului țintă despre tema instruirii.


Legislatie

Serviciul are ca scop sprijinirea firmelor din regiunea de granita in legatura cu specificul legislatiei din ambele tari dunarene. Instruirea va cuprinde principii si norme cadru generale referitoare la activitatea firmelor. La solicitarea clientilor aceste instruiri pot fi profilate pentru pentru domenii concrete ale legislatiei, in functie de interesul lor.
Indeplinirea practica a acestui servicuiu:
Realizarea planului practic de instruire; Realizarea anunțului de informare pentru beneficiarii interesați; Intocmirea grupului de curs; Selectia celor mai buni specialisti si profesori pentru instruire; Realizarea programului și metodei de instruire; Alegerea celui mai potrivit loc pentru instruire; Realizarea instruirii și inmanarea  certificatelor


Managementul resurselor umane           

Acest serviciu are ca scop sprijinirea activității firmelor din regiunea transfrontalieră pentru a le îmbunătăți cunoștințele și competențele pentru managementul resurselor umane. Aplicat în mod corespunzător managementul resurselor umane va ajuta firmele pentru creșterea competitivității și totodată creșterea motivării personalului și a loialității către firmaă. Printre temele instruirii urmază a se trata: atragerea candidaților; păstrarea angajaților; motivarea angajaților; formarea echipei; analiza structurii organizaționale, etc.

Realizarea practică a acestui serviciu include: Realizarea planului practic de instruire; Realizarea anunțului de informare pentru beneficiarii interesați; Intocmirea grupului de curs; Selectia celor mai buni specialisti si profesori pentru instruire; Realizarea programului și metodicii de instruire; Alegerea celui mai potrivit loc pentru instruire; Realizarea instruirii și inmanarea  certificatelor pentru absolvenți.


Marketing         

Serviciul are ca scop sprijinirea firmelor din regiunea transfrontalieră pentru a le îmbunătăți cunoștințele și abilitățile în domeniul marketingului și reclamei. Printre temele instruirii se vor regăsi: marketing comercial, managementul de marketing, comportamentul de consum, managementul vânzărilor etc.

Realizarea practică a acestui serviciu include: Realizarea planului practic de instruire; Realizarea anunțului de informare pentru beneficiarii interesați; Intocmirea grupului de curs; Selectia celor mai buni specialisti si profesori pentru instruire; Realizarea programului și metodicii de instruire; Alegerea celui mai potrivit loc pentru instruire; Realizarea instruirii și inmanarea  certificatelor pentru absolvenți.  


Management

Acest serviciu are ca scop sprijinirea activității firmelor din regiunea transfrontalieră pentru a le oferi cunoștințele și abilitățile necesare în domeniul managementului.

Realizarea practică a acestui serviciu include: Realizarea planului practic de instruire; Realizarea anunțului de informare pentru beneficiarii interesați; Intocmirea grupului de curs; Selectia celor mai buni specialisti si profesori pentru instruire; Realizarea programului și metodicii de instruire; Alegerea celui mai potrivit loc pentru instruire; Realizarea instruirii și inmanarea  certificatelor pentru absolvenți. 


Siguranța și igiena în muncă

Acest serviciu are ca scop sprijinirea activității firmelor din regiunea transfrontalieră pentru a le oferi cunoștințele și abilitățile necesare în domeniul siguranței și igienei în muncă. Printre temele instruirii pot fi: Sănătatea și siguranța în muncă; Normele și modul de evaluare a riscurilor; Principii și metode de evaluare a riscului; Moduri de limitare și eliminare a riscurilor; Factorii locului de muncă și mediile de muncă care pot produce riscuri; Periodicitatea măsurării factorilor mediului de muncă, etc.

Realizarea practică a acestui serviciu include: Realizarea planului practic de instruire; Realizarea anunțului de informare pentru beneficiarii interesați; Intocmirea grupului de curs; Selectia celor mai buni specialisti si profesori pentru instruire; Realizarea programului și metodicii de instruire; Alegerea celui mai potrivit loc pentru instruire; Realizarea instruirii și inmanarea  certificatelor pentru absolvenți. 


Cursuri de limbi străine 

Acest serviciu are ca scop sprijinirea activității firmelor din regiunea transfrontalieră pentru a le îmbunătăți cunoștințele de limbi străine. Cunoașterea limbilor străine este foarte importantă pentru că sprijină procesul de comunicare și stabilirea contactelor de afaceri în regiunea transfrontalieră. Sprijină și accesul la un mai mare număr de surse de informare care adesea se referă la oportunități de afaceri în diverse domenii. Pentru desfășurarea acestui tip de cursuri trebuie să se aibă în vedere specificul și activitățile firmei (firmei client) pentru a se identifica termenii de specialitate caracteristici.

Realizarea practică a acestui serviciu include: Realizarea planului practic de instruire; Realizarea anunțului de informare pentru beneficiarii interesați; Intocmirea grupului de curs; Selectia celor mai buni specialisti si profesori pentru instruire; Realizarea programului și metodicii de instruire; Alegerea celui mai potrivit loc pentru instruire; Realizarea instruirii și inmanarea  certificatelor pentru absolvenți. Managementul proiectelor         

Acest serviciu are ca scop sprijinirea activității firmelor din regiunea transfrontalieră pentru a le îmbunătăți cunoștințele și competențele privind managementul proiectelor. Aceste noi cunoștințe vor permite mediului de afaceri din regiunea transfrontalieră de a utiliza posibilitățile de finanțare prin diferite scheme de grant. Înaintea ofertei unui astfel de serviciu este nevoie ca aceasta să fie foarte bine orientată practic și să le prezinte firmelor client exemple și cazuri concrete de managementul proiectelor. În afară de aceasta, un aspect important al programului de studiu îl reprezintă programele europene de finanțare pentru mediul de afaceri.

Realizarea practică a acestui serviciu include: Realizarea planului practic de instruire; Realizarea anunțului de informare pentru beneficiarii interesați; Intocmirea grupului de curs; Selectia celor mai buni specialisti si profesori pentru instruire; Realizarea programului și metodicii de instruire; Alegerea celui mai potrivit loc pentru instruire; Realizarea instruirii și inmanarea  certificatelor pentru absolvenți.   


Folosirea internetului și a rețelelor sociale pentru afaceri

Cunoștințele legate de folosirea noilor tehnologii de comunicații și exploatarea practică și de succes a posibilităților acestor tehnologii reprezintă o condiție cheie pentru orice afacere.
Rețelele sociale s-au impus ca un mijloc de diseminare a informațiilor pentru afaceri și mai ales pentru reclamă. Iată de ce oferirea unui astfel de serviciu poate stimula activitățile de afaceriși parteneriatul în regiunea transfrontalieră, prin dezvoltarea cunoștințelor și competențelor personalului și a cadrelor de conducere de a folosi internetul și rețelele sociale pentru afaceri.

Realizarea practică a acestui serviciu include: Realizarea planului practic de instruire; Realizarea anunțului de informare pentru beneficiarii interesați; Intocmirea grupului de curs; Selectia celor mai buni specialisti si profesori pentru instruire; Realizarea programului și metodicii de instruire; Alegerea celui mai potrivit loc pentru instruire; Realizarea instruirii și inmanarea  certificatelor pentru absolvenți. 
 

Vizitatori  
 
2014 © Alianta pentru initiative regionale si civile (AIRC) – Silistra, Bulgaria
design: www.discovergroup.ro