Depasirea diferentelor – Structura integrata de afaceri si servicii in regiunea Silistra-Calarasi
Romana Bulgara Engleza
Informatii generale proiect

Axa prioritară 3: Dezvoltare economica si sociala.
Domeniul major de intervenţie 3.1: Sprijnirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea unei imagini si identitati regionale
Titlul proiectului: Depasirea diferentelor – Structura integrata de afaceri si servicii in regiunea Silistra-Calarasi 

Informațiile proiectului

Contextul proiectului:
Bazată pe creșterea activităților economice din zona transfrontalieră și cu ajutorul financiar al programului PHARE 2005, in 2008 Consiliul Județean Călărași a înființat un centru de afaceri pentru a asista conexiunile și să ofere spațiu pentru initiaitivele de afaceri transfrontaliere. După lansarea facilității a devenit clar că, pentru a sprijini în mod eficient cooperarea de afaceri transfrontalieră, este nevoie a se integra cu infrastructura de afaceri similara infrastructurii afacerilor bulgare și sa funcționeze ca un sistem de servicii comune in afaceri.

Nevoile chestionate:
Fiind constienti de aceste necesități, liderul de proiect a realizat studii plus cererile de servicii pentru afaceri și a infrastructurii pentru a sprijini inițiativele antreprenoriale transfrontaliere. Rezultatele au confirmat că cooperarea durabilă a afacerilor transfrontaliere necesită existența unei infrastructuri de afaceri de calitate, furnizarea de servicii comune și echipe profesioniste, care nu sunt disponibile în prezent în zona Silistra-Călărași.

Parteneri:
Pe baza acestor concluzii, echipa de experți de dezvoltare economică ARCI și de echipa Centrului de Afaceri Călărași au discutat în comun modul de a rezolva aceste probleme de preocupări comune. Ei au susținut ideea de a planifica și construi Centrul Logistic Silistra de a instala și de a integra cu Centrul de Afaceri Călărași o platformă de informare bazata pe web, pentru a asigura prestarea în comun a serviciilor de afaceri bazate pe cunoaștere. Pentru a încuraja schimbul transfrontalier de informații, privind oportunitățile de angajare, au invitat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași să se alăture. Apoi, pentru a stabili un parteneriat mai larg și spentru extinderea resurselor de informații, ele, de asemenea, au creat un parteneriat si cu Camera de Comerț și Industrie Silistra. Procesul de elaborare a formularului de cerere și documentația tehnică (proiectare preliminară) au fost consultate în cadrul Contractului BG 2006/018-386.01.03-01 Asistență Tehnică pentru sprijinirea Programului CBC România - Bulgaria.

Contextul proiectului:
Proiectul intenționează să "umple golurile" între părțile interesate de dezvoltare economică. Astfel, se investește mai întâi în construirea și dotarea Centrului Logistic Silistra. Apoi, acțiunea încurajează părțile interesate să integreze datele lor de informare și resurse într-o platformă web comună, care include statistici privind piața muncii, susținute de către agențiile de stat pentru ocuparea forței de muncă, a datelor de afaceri transfrontaliere, oferite de ONG-uri și pachete relevante ale legate de afaceri servicii, dezvoltate de proiect și pe baza unor proceduri de reglementare BG-RO. Pentru a îmbunătăți accesul la aceste informații și de a contribui la mobilitatea forței de muncă transfrontaliere, proiectul instalează șase chioșcuri de informații în locuri publice.
După ce a stabilit sistemul de informații comun, proiectul antreneaza echipa RO-BG pentru a identifica și a crea o harta virtuala pentru furnizarea de servicii in afaceri, generate de Centrele integrate.
Apoi, în conformitate cu Agenda de la Lisabona și pentru a adăuga valoare serviciilor, proiectul investește mai mult în capacitatea umană prin cursuri de limbi străine, întâlniri de lucru și job shadowing. Echipa de proiect este activată pentru a stabili legături profesionale și de e-comunicare, care formează o parte importantă a rețelelor și a "umple un alt gol". După ce a stabilit rețeaua, proiectul intenționează să se instituționalizeze prin aplicarea reglementărilor comune, inclusiv. principiile egalității de șanse și de învățare pe tot parcursul vieții. Parte a rețelei și furnizarea integrată de servicii va fi, de asemenea, atragerea de "afaceri verzi" și "locurile de muncă ecologice", precum și promovarea legislației RO-BG de mediu și eficiența energetică. În conformitate cu inițiativele UE privind creșterea economică și ocuparea forței de muncă, acțiunea de marketing funcționează pe furnizarea de servicii comune prin organizarea Târguri de afaceri și de locuri de muncă, dezvoltarea unui Plan de Comunicare comun pentru Centrele implicate, implicarea mass-media și campanii de promovare.

Impactului proiectului:
Astfel, prin construirea unei platforme flexibile de informare bazata pe web, susținută de înaltă calitate hardware IT și de o echipa de experți RO-BG, adăpostite în Centrul de logistică pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Silistra, proiectul stimulează inițiativele de dezvoltare economică și antreprenoriale transfrontaliere. Nu în ultimul rând, ca rezultatele proiectului sunt relevante pentru aria de cooperare mai largă, stabilite motive pentru transferul competențelor dobândite, serviciile și informațiile la alte părți ale ariei programului (Ruse, Dobrich - Giurgiu) - sunt furnizate scrisori de sprijin.

Vizitatori  
 
2014 © Alianta pentru initiative regionale si civile (AIRC) – Silistra, Bulgaria
design: www.discovergroup.ro