Depasirea diferentelor – Structura integrata de afaceri si servicii in regiunea Silistra-Calarasi
Romana Bulgara Engleza

Servicii de consultanta

Consultanță și asistență în realizarea de contacte externe și efectuarea de corespondență internațională

Serviciul este destinat să sprijine cooperarea și dezvoltarea transfrontalieră, pentru a asista firmele în procesul de interacțiune și comunicare cu partenerii de afaceri străini. Aceasta include furnizarea de consultanță și sprijin pentru realizarea de contacte și corespondența cu companiile străine, asistență în pregătirea și desfășurarea de corespondență internațională, în conformitate cu stilurile de afaceri acceptate și etichetă. Implementarea tehnică a serviciului include: pregătirea de studii în legătură cu anunțul / oferta, elaborarea propriei oferte, sprijin pentru pregătirea de contracte internaționale și a termenilor și condițiilor, traduceri și trimiterea de corespondență în diferite limbi - engleză, bulgară, română, etc. În caz de nevoie se va solicita sprijinul unui jurist și/sau traducător.


Consultanță financiar-contabilă  

 

Scopul acestui serviciu este de a stimula activitatea de afaceri în regiunea de frontieră cu privire la problemele de contabilitate financiară în regiunea de frontieră, sprijinind firmele care doresc să opereze pe partea opusă a Dunării, singure sau în parteneriat.
Implementarea tehnică a serviciului include asistență și sprijin în pregătirea diverselor documente contabile. Temele pentru care pot fi oferite consultații clienților pot fi: Contabilitate și control; Impozitare, securitatea socială și dreptul muncii; Management și planificare a fluxurilor de numerar; gestionare și optimizare a obligațiilor fiscale; Pregătirea declarațiilor fiscale; În funcție de nevoile firmei client ar trebui să fie în măsură să furnizeze informații cu privire la caracteristicile de contabilitate financiară din partea cealalată a Dunării. Dacă este necesar, se va căuta cooperare și asistență din partea autorităților competente sau externalizate.


Consultanță cu privire la opțiunile de finanțare a afacerilor     

Acest serviciu este asigurat pentru a asista firmele din regiunea de frontieră pentru stabilirea de contacte cu potențiali investitori. Acesta trebuie să ofere clienților informații valoroase cu privire la sursele de finanțare de pe ambele maluri ale Dunării.
La punerea în aplicare a acestui serviciu este necesară identificarea nevoilor specifice ale firmei client. Pe baza lor, folosind contactele din centru, expertiza internă și externă ale afacerilor din zona de frontieră vor fi furnizate informații cu privire resursele financiare, printre care pot fi ajutoare de stat, subvenții ale UE, capitaluri de risc, parteneriate de afaceri, etc. Firmele client vor fi consultate cu privire la caracteristicile programelor existente, condițiile și termenele de depunere. Clienților trebuie să li se acorde asistență pentru stabilirea de contacte cu alte surse de finanțare, cum ar fi banci, agenți de afaceri, alte fonduri. În cadrul acestui serviciu, firmele din regiunea de frontieră vor putea fi consultate în ceea ce privește buna prezentare a ideilor lor de afaceri pentru potențialii investitori.
În funcție de solicitările clienților, consultanța se poate desfășura la centru sau on-line, prin intermediul comunicațiilor electronice - e-mail, Skype, telefon, etc;


Consultanță și consiliere cu privire la regimul de comerț exterior; Consultanță și consiliere cu privire la acordurile comerciale preferențiale la care Bulgaria este parte; Consultanță și consiliere cu privire la importul / exportul de bunuri supuse controlului organelor de stat specializate

Acest serviciu este oferit pentru a stimula dezvoltarea afacerilor în regiunea de frontieră și dezvoltarea lor în afara granițelor statului. Ar trebui să fie orientate practic și să sprijine punerea în aplicare a parteneriatelor de afaceri în regiunea de graniță și trebuie să respecte cadrul de reglementare actual de pe ambele maluri ale Dunării. Pentru punerea în aplicare a acestui serviciu este necesar să se identifice nevoile specifice ale companiei client. Este nevoie să se studieze cazurile concrete. După clarificarea tuturor circumstanțelor urmează să se facă studierea cadrului de reglementare actual care ar trebui să se aplice în acest caz. Etapele ulterioare includ orientare și consiliere pentru acțiuni suplimentare ale companiei client pentru a rezolva cazul specific. Dacă este necesar, este posibil să fie transmise către o altă autoritate și / sau specialist competent.


Consultanță cu privire la punerea în aplicare a sistemelor de management

 

Serviciul are ca scop de a ajuta firmele din regiunea de frontieră pentru punerea în aplicare a diferitelor sisteme de management care să respecte standardele recunoscute la nivel internațional, cum ar fi ISO și EMAS.
La punerea în aplicare a acestui serviciu, este necesar să se identifice nevoile specifice ale companiei client. Apoi se alege un standard care corespunde în cea mai mare măsură la nevoilor clientului. În cadrul procesului de consultanță necesar să i se prezinte companiei client informații detaliate despre specificul unui anumit standard de management și orientări practice pentru punerea sa în aplicare.
Dacă este necesar, este posibil să fie orinetat către o altă autoritate și / sau specialist competent.


Consultare cu privire la SSM

Serviciul are ca scop sprijinirea companiilor din regiunea de frontieră în punerea în aplicare a cerințelor de asigurare condiții de muncă sigure și sănătoase.
La punerea în aplicare a acestui serviciu, este necesar să se identifice nevoile specifice ale companiei client. Pentru punerea în aplicare a acestui serviciu este necesar să se creeze o bază de date cu cadrul legal privind Sănătatea și securitatea în muncă.
Consultanța poate include subiecte cum ar fi: Sănătate și securitate la locul de muncă; Cerințele și procedurile de evaluare a riscurilor; Principii și metode de evaluare a riscurilor; Direcții pentru a reducea și eliminarea riscului; Factori din mediul de la locul de muncă care pot prezenta riscuri; Masurarea periodică a factorilor de mediu, de lucru, etc. adaptate la nevoile specifice ale companiei client.
În cazul în care un caz al unui client este mult mai specific, ar trebui să solicite asistență din partea autorităților competente sau a specialiștilor externi.


Consultanță cu privire la proprietatea intelectuală

Acest tip de consultanță are ca scop sprijinirea companiilor din regiunea de frontieră cu privire la proprietatea intelectuală. Protecția proprietății intelectuale este o parte foarte importantă a oricărei afaceri. Ea este esențială pentru punerea în aplicare a noilor idei de afaceri și introducerea de noi produse. Consultanța privind proprietatea intelectuală prevede furnizarea de informații cu privire la diferitele metode de protecție intelectuală și care sunt cele mai potrivite pentru fiecare caz în parte.
Este nevoie să existe o baza de date actualizată și să se furnizeze informații cu experți în domeniul proprietății intelectuale. Mai mult decât atât, poate fi oferite diferite materiale informative si ghiduri pentru verificarea site-urilor ale diferitelor instituții de de brevete și asociații (la nivel național și european).


Consultanță în domeniul dreptului comercial         

Acest tip de consultanță este destinată să reglementeze statutul juridic al companiilor și comercianților în relațiile procesului de afaceri. Acest tip de consultanță ar trebui să fie adaptat pentru regiunea de frontieră și să poată fi furnizat în limba engleză, bulgară și română;
Aspecte importante ale consultanței pot fi temele: Obiect supus reglementării, principii de drept comercial, sursele dreptului comercial, subiecții dreptului comercial, activități comerciale, tranzacții comerciale, etc.


Servicii de consultanță pentru GS1

GS1 este o organizație lider internațională care dezvoltă și implementează standarde și soluții de îmbunătățire a eficienței în cadrul lanțului de aprovizionare și a cererii din diferite industrii din întreaga lume. Reprezentant oficial în Bulgaria pentru GS1 este Camera de Comerț și Industrie Bulgară. Activitățile de introducere, dezvoltare și control pentru punerea în aplicare a standardelor GS1 la nivel național se face GS1 Bulgaria, cu statut de Consiliu la Banca comercială bulgară.
Centrul poate colecta informații despre GS1 și să orienteze clienții către reprezentantul oficial al GS1. Acest lucru va crește gradul de conștientizare a antreprenorilor cu privire la acest subiect.


Consultanță și asistență pentru stabilirea de contacte cu autoritățile locale și regionale

Pentru un om de afaceri poate fi dificil să ia contact cu autoritățile locale și regionale pentru a se conforma cu reglementările referitoare la gestionarea afacerii sale. Lipsa de informații exacte referitoare la obligații poate duce la întârzieri în executarea diferitelor sarcini. Este important să existe un loc unde să existe informații despre fiecare instituție și măsurile concrete pentru instituirea unor proceduri legate de afaceri. O sinteză scurta pe hârtie și / sau în format electronic ar facilita efectuarea acestui serviciu. Aceste informații trebuie actualizate periodic. Consultanța se bazează pe problemele întreprinzătorului și se concentrează pe nevoile lui.


Vizitatori  
 
2014 © Alianta pentru initiative regionale si civile (AIRC) – Silistra, Bulgaria
design: www.discovergroup.ro