Depasirea diferentelor – Structura integrata de afaceri si servicii in regiunea Silistra-Calarasi
Romana Bulgara Engleza

Servicii de informare

Profilul economic al regiunii         

Realizarea unei analize a regiunii și întocmirea unui document care să ofere informații detaliate despre punctele forte și punctele slabe ale regiunii transfrontaliere România - Bulgaria, perspectivele și amenințările. Un element important al profilului este descrierea caracteristicilor economice și specificul său, care să sprijine integrarea afacerilor în mediul de afaceri local.
Oferirea de informații pe suport de hârtie și/sau electronic pentru oricine dorește să inițieze o afacere în regiunea transfrontalieră. Realizarea unei prezentări clare ale potențialelor avantaje și neajunsuri în partea română și bulgară a regiunii transfrontaliere. Pentru a fi adecvat, acest profil urmează a fi actualizat anual.


Legislație (documente)     

Colecție de documente juridice legate de a începutul unei afaceri. Furnizarea de texte, tipizate și formulare pe care fiecare antreprenor trebuie să le aibă la dispoziție. Cunoașterea Impozitului pe venit pentru persoane fizice, Impozitul pe venit pentru persoane fizice pentru relații de muncă, Impozit pe cheltuieli, Legea TVA, Impozitul pe profit, Impozite și taxe locale. Informații pentru diferite tipuri de scutiri de impozite. Oferirea de modele de contracte pentru diferite tipuri de contracte (Contract de servicii contabile și de consultanță, Contract de distribuție, Contract de furnizare, Contract de servicii pe termen scurt, Contract de prelucrare, Contract de închiriere, Contract de vânzare, etc.). Model de Regulament de ordine interioară și Cod etic. Oferirea de informații actualizate cu privire la Siguranța și sănătatea în muncă.


Specificul cultural și religie           

La intrarea pe o nouă piață (în altă țară) este foarte important să se cunoască caracterul populației, mediul de afaceri, cultura defirmă/organizațională. Studiul acestor caracteristici permite pregătirea unei strategii adecvate de intrare pe piața din țara firmei client.


Oferirea de situații despre firme sau potențiali parteneri

Oferirea de situații despre firme sau potențiali parteneri; Acest serviciu oferă și posibilitatea de a căuta informații complete despre o anumită firmă după anumite cuvinte cheie – nume, coordonate, obiect de activitate, precum și culegerea de informații despre comportamentul/funcționarea firmei pe baza referințelor de la camerele de comerț sau alte organizații din regiunea transfrontalieră. Este orientată către firme și întreprinzători care doresc să primească informații specifice despre oportunitățile de colaborare în afaceri în regiunea transfrontalieră..


Vizitatori  
 
2014 © Alianta pentru initiative regionale si civile (AIRC) – Silistra, Bulgaria
design: www.discovergroup.ro