Depasirea diferentelor – Structura integrata de afaceri si servicii in regiunea Silistra-Calarasi
Romana Bulgara Engleza

Servicii logistice și de organizare

Asistență pentru organizarea și participarea la târguri  

Pentru antreprenori, este important să fie în măsură de a face publicitate produselor și/sau serviciilor lor. Unul dintre cele mai bune moduri de a face acest lucru este participarea la târguri. Pe de altă parte, pentru organizațiile care organizează acest tip de evenimente acest serviciu ar putea fi mai eficace dacă acestea se fac în parteneriat.
Crearea unei baze de date cu expoziții periodice în curs de desfășurare. Pentru cei care doresc să participe la astfel de evenimente vor fi organizate instruiri cu scopul de a-i pregăti pentru un astfel de evenimente importante.


Instruire - listare

Fiecare antreprenor are nevoie de diferite tipuri de pregătire. Instruirea joacă un rol cheie în acumularea de competențe suplimentare.

Este necesar să se asigure pregătirea de bază și specializată:
Instruirea ar trebui să se facă în următoarele domenii: resurse financiare (Partea 1. Autofinanțare; Partea 2. Finanțare cu capital atras), dezvoltarea de planuri de afaceri (Partea 1. Introducere; Partea 2. Analiza de sector; Partea 3. Planul de marketing; Partea 4. Planul de producție; Partea 5. Planul de organizare; Partea 6. Planul financiar; Partea 7. Evaluarea riscurilor), marketing (1. Esența, funcțiile și sarcinile de marketingului. Abordarea de marketing; 2. Politici de piață și de marketing; 3. Mixul de marketing; Ciclul de viață al produsului; 10. Distribuția de marketing a prețului; 11. Esența distribuției; 12. Esența promovării), management (Teorii de management; Caracteristicile managementului; Esența și caracteristicile managementului; Evoluția practicilor de management; Mediul intern al organizațiilor, Mediul extern, etc), protecția drepturilor de proprietate intelectuală (1. Natura proprietății intelectuale și locul ei în sistemul juridic național. Natura imaterială a bunurilor de proprietate intelectuală; 2. Surse de protecția juridică internațională a proprietății intelectuale. Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, etc.) și altele. Se recomandă ca temele să fie grupate pe module.


Participare la organizarea de evenimente de afaceri specializate, întâlniri și prezentări de afaceri

Acest serviciu are drept scop de a ajuta companiile din regiunea de frontieră pentru participarea și pregătirea de evenimente de afaceri, intalniri si prezentari de firme. Dacă compania client este organizator sau doar un participant la acest eveniment, caracteristicile regiunii impun necesitatea unui sprijin de specialitate.
Particularitățile la implementarea tehnică a acestui serviciu variază în funcție de specificul evenimentului și dacă societatea client este organizator sau pur și simplu participant. Primul pas este de consultare cu beneficiarul serviciului și de stabilire a obiectivelor și de nevoilor specifice. La forumurile de afaceri și întâlniri ar trebui compania client să fie sprijinită cu informații cu privire la locația evenimentului și timpul necesar de transport. Pentru evenimentele și negocierile de afaceri cu durata de mai mult de o zi, este necesară aigurarea cazării la un hotel pentru reprezentanții companiei client, aproape de locul evenimentului și care să îndeplinească cerințele și preferințele de preț ale companiei. Dacă este necesar se va asigura și traducere. În procesul de pregătire a prezentării firmei este necesar mai întâi să se stabilească rezultatele dorite în urma prezentării. Urmează colectarea informațiilor necesare și imaginilor, precum și prelucrarea lor într-o formă adecvată. Dacă este necesar, se poate solicita ajutorul unui PR de specialitate sau o agenție de publicitate pentru pregătirea de reclame, broșuri și afișe.


Vizitatori  
 
2014 © Alianta pentru initiative regionale si civile (AIRC) – Silistra, Bulgaria
design: www.discovergroup.ro